Puma Model da Bayani

Injiniya Shekaru Nau'in Injiniya
4.1 (122 hp) 1992 1995 Puma AMV 1992 – 4.1 (122 hp)
1.8 (90 hp) 1990 1995 Puma AM4 1990 – 1.8 (90 hp)
#Komawa saman