LUAZ Model da Bayani

Injiniya Shekaru Nau'in Injiniya
1.2 (42 hp) 1979 1990 LUAZ 969M 1979 – 1.2 (42 hp)
#Komawa saman